TÜRKİYE CEMAAT VE TARİKATLAR MEMLEKETİ OLAMAZ!

Değerli yurttaşlar!

Ülkemiz ne yazık ki, Atatürk’ün 1925 yılında “Olamaz” dediği “şeyhler, dervişler, müritler
ve mensuplar” ülkesi haline dönüşmede epey yol almış durumdadır.
İktidar destekli gerici çevrelerin laik cumhuriyete ve Atatürk’e karşı
saldırıları hızlanmış, iktidarın tarikat ve cemaatleri meşrulaştıran ve kollayan icraatları artmıştır.
Tarikatlarla yapılan protokollerle eğitim sistemine dahil edilmeler, bakanların pişkince ve tahrik edici bir üslupla savunduğu arazi ve taşınmaz tahsisler normalimiz haline gelmiştir.
AKP iktidarı yıllardır, Cumhuriyet ve onun devrimlerini savunmayı bir suç, bu değerlere karşı düşmanlığı ve ağza alınmayacak hakaretleri ise, düşünce açıklama özgürlüğü olarak topluma sunmaktadır. Amaç şeriat ve hilafet istemlerini toplumun gündemine sokmak ve
normalleştirmektir.
Bir gün gerici bir imam, Atatürk’e dil uzatmaya cüret ediyor, bir başka gün bakanın biri karma eğitimi tartışmaya açıyor, tarikatların devlet eliyle kollandığı alenen meclis kürsüsünden
itiraf ediliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Adalet Sarayında, Atatürk’e hakaret suçlaması ile yargılan bir kişinin duruşmasının ertesinde, adliyenin göbeğinde bir güruh tarafından “yaşasın şeriat” sloganları atılarak gövde gösterisi yapılıyor. Bu böyle gitmez, gidemez! Bu olup bitenler, emperyalist haydutların, işbirlikçi iktidarın ve onun
cesaretlendirdiği gerici odakların, Cumhuriyet ile bitmek bilmeyen hesaplaşmalarının bir
tezahürüdür.
Bu çabalarının giderek artmasının sebebiyse, onca iktidar gücü ve maddi imkanlara rağmen
toplumun büyük çoğunluğunun Cumhuriyet Devrimine olan sadakat, gerici dünya görüşlerinin
toplumda kabul görmemesidir.
Bu umutsuzca çırpınışlar ve toplumu tahrik etme çabaları boşunadır. Çağdaşlaşma yolunda en önemli atılımları hayata geçirdiğimiz Cumhuriyet Devriminin önünü keserek orta çağ
anlayışını egemen kılmaya çalışanlar başarılı olamayacaktır.
Türkiye, AKP eliyle örülen tarikat ve cemaat karanlığında boğulmayacaktır!
Türkiye halkı, Türk milleti kendi devrimine bağlıdır ve Cumhuriyet Devrimi kanunları da
yürürlüktedir. Toplum bu kanunları uygulayacak, cumhuriyeti savunacak emekten yana bir
iktidarı beklemektedir. Ve bu iktidar mutlaka kurulacaktır.
Tüm halkımızı, örgütlü gericiliğe karşı çocuklarımızın özgürce büyüyeceği, sömürülmeyeceği,
bilimin rehberliğinde yetiştirileceği aydınlık yarınlar için omuz omuza örgütlenmeye ve
mücadeleye çağırıyoruz.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi
İstanbul İl Başkanı
Olgun Özden

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir