Sosyalist Cumhuriyet Partisi Başkanlık Kurulu’nun Çin Komünist Partisi 20. Kongresi’ne Mesajı

Değerli yoldaşlar!

Kardeş Çin Komünist Partisi’nin 101 yıllık geçmişi, büyük tarihi başarılarla doludur. Yüzyıl öncesinin yarı feodal, yarı sömürge ülkesinin yerini bugün; yoksulluğu sıfırlamış, halkın geçim ve refahını görülmedik ölçüde iyileştirmiş, son on yıl içinde dünyadaki ekonomik büyümenin yüzde otuzunu gerçekleştirmiş ve satın alma gücü üzerinden yapılan hesaplamalara göre dünyanın en büyük ekonomisine sahip Sosyalist Çin’i almıştır. Büyük Devrimci Önder Mao Zedung’la başlayan Çin’e özgü sosyalizm inşa etme mücadelesinin; bugün Xi Jinping yoldaş önderliğinde devam ediyor olmasını memnuniyetle izliyoruz.

Çin Komünist Partisi önderliğinde sağlanan bu büyük gelişme, aynı zamanda bütün insanlığın da yararınadır.

Kardeş Çin Komünist Partisi bugün; “Çin tarzı modernleşmeyle Çin ulusunun büyük yenileşmesini gerçekleştirme hedefine bağlı kalacağı” azmiyle yoluna devam etmektedir. ‘Bütün insanlıkla ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etmeyi aktif olarak desteklemekte; her alanda gerçekleştirdiği kalkınmayla gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm insanlığa yeni fırsatlar sunmakta, dünya barışı ve kalkınmasının yanı sıra insan uygarlığının ilerlemesine büyük katkılar sunmaktadır.’

 

            Değerli yoldaşlar,

Partinizin 20. Kongresi, dünyanın büyük değişim, sarsıntılar, belirsizlikler yaşadığı önemli bir dönüm noktasında toplanıyor. ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri, dünyanın her bölgesinde, Ukrayna, Ege ve Doğu Akdeniz bölgesi dahil, yerel askeri çatışmalar ve savaşları kışkırtıyor. Emperyalizm, sıcak savaşların yanında yeniden bir Batı-Doğu/ (sözde Demokrasiler-Diktatörlükler) kamplaşması yaratmak için yeni bir Soğuk Savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Batı’nın merkezlerinde büyük burjuvazi aşırı sağ popülizmi teşvik ediyor, kapitalizmin ekonomik krizini, gelişmekte olan ve zayıf ülkelerin ve emekçi halkların sırtına yıkmak için elinden geleni yapıyor. Kendilerine direnen ülkelere boyun eğdirmek için yeni askeri ittifakları teşvik ediyor ve saldırgan NATO’yu güçlendirmek için hamleler yapıyor. Dünyadaki ticaret ve tedarik zincirlerini bozup bunu ilerici ülkelere karşı silah olarak kullanmaya çalışıyor. Kongrenizin bu koşullarda tarihi önemde yeni kararlar alacağından ve hegemonyacılığa karşı kararlı bir tutum sergileyeceğinden eminiz.

Çin Halk Cumhuriyeti gerçekleştirdiği büyük gelişmeyi, emperyalistlerin yaptığı gibi savaş ve yağmacılıkla değil; barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesine titizlikle bağlı kalarak sağlıyor.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi (Türkiye) olarak, kardeş Çin Komünist Partisi’nin yoldaş Xi Jinping önderliğinde ;“kendimize ait teoriler geliştirmeli, fikirlerimizi iletmeli ve Marksizmi Çin’in ulusal bağlamına ve zamana uyarlama” olarak ifade edilen ilkeler doğrultusunda daha büyük başarılar kazanacağına inanıyoruz.

  1. Kongre’ye çalışmalarında engin başarılar diliyoruz.

 

Sosyalist Cumhuriyet Partisi (Türkiye)

Başkanlık Kurulu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir