Sosyalist Cumhuriyet Partisi İşçi-Sendika Bürosu: Yüzde 25 Zam, Sefalet Hayatı Yaşatılan Emekliye Yarını da Karartmıştır!

20 yıl önce maaşı asgari ücret altında olan emekli yok iken, emekli maaşları sistemli olarak eritilerek maaşı asgari ücret altında emekliler yaratıldı, sayıları emeklilerin büyük kısmına, yüzde 80’e ulaştı.

2002’de asgari ücret 163 TL, en düşük emekli maaşı 216 TL idi. En az maaş alan emekli bile, asgari ücretin üçte birinden fazla alıyordu.

2016’da en düşük emekli maaşı 1.118 TL idi, asgari ücret ise 1.300 TL oldu.

2022 yılında asgari ücret 5.500 TL oldu. En düşük emekli maaşı ise 3.293 TL’de kaldı. Aradaki fark yüzde 40’ı bile aşmış, 2.207 TL’ye çıkmıştı.

Açıklanan yüzde 25 zam ile en düşük emekli maaşı 4.325 TL oldu. Oysa bu, 2023 asgari ücretinin 4.131 TL daha altındadır. En düşük emekli maaşı ile asgari ücret asasındaki fark böylece yüzde 50’ye yaklaşmıştır.

MEMUR EMEKLİSİNE KÂBUS YILI

2023 yılı zammı, memur emeklisini de asgari ücretin altına düşürmüştür.

2022’de en düşük memur emeklisi aylığı 6.078 TL ile asgari ücretin 1.078 TL üzerinde idi. Bugün ise 7.597 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı, asgari ücretin 909 TL altına düşmüştür.

ASGARİ ÜCRET “BİR KİŞİNİN” SEFALET ÖLÇÜSÜDÜR

4857 sayılı İş Kanunu gereği yayımlanan “Asgari Ücret Yönetmeliği”, asgari ücreti şöyle tarif ediyor; “Asgari ücret bir işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için ödenen en düşük ücrettir”. Görüldüğü gibi, sadece bir kişinin yaşamından söz edilmektedir. Asgari ücret belirlenirken de bir kişi dikkate alınmaktadır.

Emekli de sadece kendisi için belirlenen maaş ile, çalışmayan, çalışamaz durumda olan eşini ve varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer aile ferdini de geçindirecektir.

Asgari ücret bile sadece bir kişiyi dikkate alıyorken, asgari ücretin yarısına düşmüş maaşı ile emekli, hem kendisini hem de bakmakla yükümlü olduklarını geçindirecektir.

BU SİSTEMİN EMEKLİYE BORCU VAR

20 yıl öncesinde tamamı asgari ücret üzerinde maaş alan emekliler, ücretin altına düşürülmekle kalmadılar, asgari ücretin bile yarısına düşürülerek alay edildiler.

Dahası, yeni durumda maaşları asgari ücret altına sürüklenen emekli oranı yüzde 80’e ulaşacaktır.

Dahası, memur emeklileri de asgari ücret altına düşürülmeye başlanmıştır.

“TÜRKİYE YÜZYILINDA” EMEKLİLER SEFALETE SÜRÜKLENDİ

“Türkiye Yüzyılı” denilen dönemde emeklilerin gasp edilen haklarının teslim edilmesi beklenirken, intibak yasası, maaş bağlama oranı gibi önemli haksızlıkların düzeltilmesi beklenirken, ömrünü millete hizmetle geçiren, ülkemizin ulaştığı ekonomik, sosyal ve kültürel seviyenin mimarları olan emeklilere yaşatılan bu haksızlıklar, ülkemiz için utanç vericidir, yüz karası durumdur.

Ancak hiç kuşku yok ki sadece eşleri ile 30 milyona yakın seçmen kitlesini oluşturan emekliler, kendilerine reva görülen hayatın hesabını sandıkta soracaklardır.

1 thought on “Sosyalist Cumhuriyet Partisi İşçi-Sendika Bürosu: Yüzde 25 Zam, Sefalet Hayatı Yaşatılan Emekliye Yarını da Karartmıştır!”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir