Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Aydın Şahin: “Mutabakat Metni”nin Özü, Atatürk Karşıtlığıdır!

Altılı masa 30 Ocak 2023 günü, seçim vaatleri konusunda vardıkları mutabakatı, 244 sayfalık bir metinle kamuoyuna açıkladı.

9 başlıkta düzenlenen iki binin üzerindeki maddelere bakıldığında, varılan mutabakatın, Atatürk karşıtlığı noktasında olduğu görülmektedir.

Bu nedenledir ki 244 sayfalık metnin hiçbir yerinde Atatürk adı geçmemiştir.

Aynı şekilde, Mavi Vatan’ın sözünden bile kaçınılmış ve tek bir yerde bu sözcük anılmamış, aksine “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnızlaştırılmasının önüne geçeceklerini” söyleyerek Mavi vatan anlayısına karşı olduklarını duyurmuşlardır.

Atatürk’ün tam bağımsızlık ilkesi terkedilmiş, NATO’ya ve AB’ye sadakat bildirilmiştir.

Milli dava olan Kıbrıs’ta  Kıbrıs Türk Devletinden vazgeçilmiş ve“..iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlama hedefi” konulmuştur.

Üniter Devlet anlayışından vazgeçilerek ‘idari ve mali açıdan güçlendirilen, aynı zamanda bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarının yerel yönetimlere bırakıldığı’ bir düzenlemeyi getireceklermiş. “Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki aşırı vesayetine” son vereceklermiş.

Yargı sistemi; “bağımsız ve tarafsız” olacakmış. Yargı bağımsız olacaktır ancak, Cumhuriyet Devrimi tarafındadır. Hiçbir bağımsız devletin yargısı tarafsız olamaz!

PKK-PYD terör örgütlerinin de adı anılmamıştır. Altılı masaya göre Türkiye’nin terör sorunu yoktur. Terörle (ABD’nin kara gücü PKK ve PYD ile) mücadele edilmemektedir.

PKK’nın siyasi partisi HDP’nin kapatılmasını önleyecek düzenlemeleri de yapacaklarmış. Bunun için Anayasa’da değişiklik yaparak parti kapatma davası açmak için meclis şartı aranacakmış. Aynı şekilde Anayasanın 14. Maddesinde yer alan istisnalar, yasama faaliyetinin serbest, özgür ve bağımsız bir şekilde yerine getirilmesini engellediği için kaldırılacakmış. Anayasanın 14. Madde başlığı “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması”dır. Buna göre; “Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlükler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”  Altılı masa, bu hükmü kaldırsın ki, ülke ve devlet bütünlüğü ile laik cumhuriyeti ortadan kaldırmak, temel hak ve özgürlük haline gelebilsin. Mecliste yer alan PKK sözcülerine- Milletvekillerine dokunulmazlık zırhı getirilsin.

FETÖ’ye af vaadinde de mutabıklar. Varılan mutabakata göre;

“15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.”

Kıdem tazminatına da göz dikmişlerdir.

Sonuç olarak Altılı Masa’nın Mutabakat Metnine, Türk Milletinin talepleri ve Türkiye’nin ihtiyaçları değil, ABD-AB’nin ve işbirlikçilerinin beklentileri ve talepleri damgasını vurmuştur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir