Sosyalist Cumhuriyet Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Av. Önder Kırmızıtaş: Basın Susarsa Herkes Susar!..

AKP iktidarı tarafından kısaca “Dezenformasyonla Mücadele Yasası” adıyla ifade edilen, kamuoyunda “sansür yasası” ve “sosyal medya yasası” olarak anılan 40 maddeden oluşan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor.

Teklif, “Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan” kişilerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı’nın faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

Kanun teklifinin esasını oluşturan bu iki madde siyasi iktidarın gerçek niyetini de ortaya koyuyor.

Amaç seçime giderken toplumu susturmak, tek sesli bir toplum yaratmak ve korku iklimini canlı tutmak, sansür ve oto sansürü ağırlaştırmaktır. Gazeteci haber yapamayacak, halk habere ulaşamayacak, toplumsal muhalefet susturulacaktır.

Teklifin 29. Maddesinde yer alan tanım ve kavramlar muğlaktır ve sübjektif değerlendirmeye açıktır. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” tanımı zamana, kişilere, ve koşullara bağlı olarak her uygulamacı tarafından farklı yorumlanabilir. Bu durum kişi hak ve özgürlükleri ile toplumsal muhalefet açısından ciddi bir tehdittir ve özgürlüklerin yok edilmesidir.

İktidarların bu kadar geniş yorumlanabilir düzenlemeyi kullanarak toplumda nasıl bir baskı ve terör estireceklerini anlamak için müneccim olmaya gerek yok.

Seçime giderken bu tür adımların atılması dahi gerçek niyeti ortaya koyuyor. AKP iktidarı sıkıştıkça temel hak ve özgürlüklere saldırmaya devam edecektir. Bu sebeple gündeme gelen sansür yasasına karşı mücadele etmek ve dur demek önemlidir.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak yapılmak istenen düzenlemeye karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Toplumsal muhalefeti, temel hak ve özgürlükleri sınırlandıracak her türlü düzenlemeye karşı mücadele edeceğiz.

Özgür basın susturulamaz, toplumsal muhalefet engellenemez!

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir