Tıbbiyeli Hikmetlerin yolundan yürüyen doktorlarımızı selamlıyoruz!

Risk altında çalışan, performans koşusuyla sıkboğaz edilen, özel mesleki sorunları da bulunan bütün doktorlarımızı selamlıyoruz.
Şubat ayında iş bırakma eylemi yapan doktorlarımızın, kısa zamanda yeni bir iş bırakma eylemine ihtiyaç duymalarını anlamlı buluyoruz.
Yeni iş bırakma eylemine 14 Mart’ta başlamaları da başlı başına bir mesajdır.
İşgal altındaki İstanbul’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerinin Türk Bayrağını fakültenin gönderine çeken Tıbbiye’li Hikmet’in şahsında, İngiliz emperyalizmine ve işgale meydan okuyan, daha sonra da bizzat Kurtuluş Savaşına, cephelerdeki savaşlara katılan kahraman tıp öğrencilerini, doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı selamlıyoruz.
Bütün tıbbiyelilerin, bütün doktorların ve bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyoruz.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SORUNLAR TIRMANIYOR
Sağlık sektöründe geçmişte istisnai olarak görülen şiddetin son yıllarda olağanüstü artması; meczupluğa, ya da saldıranların kontrolsüzlüğüne bağlanamayacak kadar önemli nedenleri vardır.
Sağlık hizmetlerinin paraya tahvil edilmesinin, giderek artan paralı özel hastanelerin, kamu hastanelerinde dahi bedel istenmeye başlanmasının, performans sistemindeki vahşetin, Covit 19 salgını döneminde canlarını dişlerine takan sağlık personeli arasında ayrımlar yapılmasının, sağlık sektörümüzdeki ciddiyeti artan sorunlardan bazıları olduğunu görmek lazımdır.
Giderek tırmanan ekonomik kriz, sağlık sektöründe süregelen sorunları derinleştirmiş ve buna bağlı olarak yeni sorunlar yaratmıştır.

“GİDERLERSE GİTSİNLER” DENEMEZ
Koşullar ne olursa olsun, Türk okullarında okuyarak meslek sahibi olanların, mesleklerini icra etmek için başka ülkelere gitmelerini doğru bulmamakla birlikte, bu eğilimin artmasının da, sağlık sistemimizdeki ciddi sorunların sonucu olduğunu görmek gerekiyor.
Yurt dışına giden doktorlarımız için “giderlerse gitsinler” yaklaşımını doğru bulmuyoruz.
İktidarın ve idarenin, giderek tırmanan sektördeki sorunları kamucu yaklaşımla masaya yatırmaları, sektördeki odalar ve sendikalarla yapıcı görüşmeler ve işbirliği yapmaları, sorunların çözümü için şarttır.
Üç gün eylem yapacak olan doktorlarımızı selamlıyor, bütün sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyoruz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir