Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin 1 Mayıs mesajı

Yeni bir Dünya, yeni bir Türkiye kuruluyor, 1 Mayıs kutlu olsun!
1 Mayıs 2022 İşçi sınıfımızın dayanışma, mücadele ve birlik bayramını büyük umutlarla kutluyoruz.
Bütün dünya gibi Türkiye de tarihi bir yol ayrımında. Neo liberal sistem işçi sınıfımız başta olmak üzere bir avuç harami dışında toplumumuzun hiçbir kesimine işsizlik ve acıdan başka bir gelecek vaddetmiyor.
Bilimsel ve teknolojik gelişmede herkesin refah içinde yaşayabileceği bir seviyeye ulaşmışken, bir avuç sömürücü ve haraminin refah içinde yaşaması, insanlığın büyük çoğunluğuyla ise bugün işsizlik ve açlıkla boğuşması günümüzün acı gerçeğidir.
Kışkırtılan savaşlar, kitlesel göçler, çölleşen dünya, öldürülen akarsular ve denizler serbest piyasa sisteminin dünyamıza yaşattıklarıdır.
Türkiye’miz de Cumhuriyet tarihinin en ağır krizini yaşıyor. ABD’nin hegemonya planlarında roller üstlenmenin sonucu olarak ülkemize yığılan 8 milyonluk mülteci yükü, kamu kaynaklarının yağmalanmasıyla çökertilen ekonomi, tarım ülkesi Türkiye’nin bütün tarımsal ürünleri ithal eder duruma düşürülmesi, laik Cumhuriyetin tasfiyesi yolunda atılan adımlar, toplumsal barışın yok edilmesi; eğitim, sağlık ve barınma gibi en temel ihtiyaçların artık karşılanamaz hale gelmesi günümüzün gerçekleridir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir