Sosyalist Cumhuriyet Partisi Başkanlık Kurulu: Şimdi Kubilay olmanın zamanıdır!

Mustafa Fehmi Kubilaylar, laik demokratik Cumhuriyet’e isyan eden, Ortaçağ karanlığını yeniden geri getirmek isteyen irticaya karşı hayatlarını ortaya koyarak direndikleri için Cumhuriyet Devrimi başarılı oldu.
Türkiye Cumhuriyeti, bu fedakârlığın üründür. Ve o sayede biz, yüzyıldır “kul” değil, yurttaşız; mürit değil, özgür bireyiz.
83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bugün eğer daha güzel bir geleceğe dair umudunu hala yaşatabiliyorsa, bunda Cumhuriyet Devrimi şehitlerinin büyük emeği tartışılmaz.
Kubilay’ın şehit oluşunun üzerinden 91 yıl geçti. 91 yılın sonrasında ülkeyi dini esaslara göre yönetmek istediklerini söyleyenler iktidar makamlarını işgal etmiş durumda. Ekonomiyi “nas”lara göre yöneteceğini söyleyen bir Cumhurbaşkanı’nın varlığı, 1930 yılında Menemende yaşanan elim olaydan çıkaracağımız dersi şimdi daha da önemli kılıyor.
İktidar makamlarında bulunanların Ortaçağ özlemleri, Türkiye’nin geleceğini belirleyemez. Bugün milletimizin büyük çoğunluğu Kubilay’ın yolundadır ve geleceğimizin teminatı bu gerçekliktir.
Bugün Mustafa Fehmi Kubilay’ı ve diğer bütün Cumhuriyet Devrimi şehitlerini anmak demek, “Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye” için mücadele etmek demektir.
Anıları mücadelemizde yaşıyor. Şimdi Kubilay olmanın zamanıdır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir