SCP Genel Sekreteri Kamil Dede: AKP, bütün muhalif sesleri susturma peşindedir!

AKP tarafından hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen, önümüzdeki günlerde TBMM’de görüşülecek olan “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde yar alan düzenlemelerin amacı bütün muhalif sesleri susturmaktır.
Tam bir çıkmaz içinde çırpınan ve çöküşe giden iktidar, kendisine yönelik eleştirileri engelleme peşindedir. Teklifte yer alan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” ibaresi, somut bir suç tarifi değil, muhalif her görüşü mahkûm etmeye olanak veren bir ifadedir.
AKP’nin amacı sosyal medyayı bir yasal mevzuata kavuşturmak değil, bu vesileyle hem sosyal medyayı hem de diğer basın yayın kuruluşlarını tam denetim altına almaktır.
AKP iktidarının bugün artık, arkada kalan 20 yıl içinde çeşitli yollarla basın yayın kuruluşlarının neredeyse tamamına yakınını kendisine bağlamış olmasıyla yetinmeyeceği anlaşılıyor. Amaç hiçbir muhalif sesin çıkmamasıdır.
Bütün bunlar nafile çabalardır. Hiçbir baskı, hiçbir anti demokratik yasa düzenlemesi, iktidarının son demini yaşamakta olan AKP’yi kaçınılmaz sondan kurtaramayacaktır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir