Parasız Sağlık

Sağlık hizmetleri ve ilaç parasızdır. Milli devrimci iktidar, sağlık alanında her düzeyde eşitsizliği ortadan kaldırır, herkese ihtiyacı kadar, nitelikli sağlık hizmeti sağlar. Özel hastaneler ve poliklinikler kamulaştırılarak halkın hizmetine sunulacaktır. Sağlık hizmeti, işyeri, mahalle, köy, okul temelinde yeniden örgütlenerek halkın ayağına götürülecektir. Hastalıkları önleyici sağlık hizmetine, koruyucu hekimliğe öncelik verilir ve halkın sağlık bilgisi bu amaçla geliştirilir. Sağlıklı bir toplum için yürütülen bütün hizmetler, planlama, yönetim ve denetleme aşamalarında, sağlık hizmetini verenler ile hizmetten yararlananlar ve yerel yönetimlerin etkin katılımıyla yürütülür.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir