Köylüye Toprak ve Özgürlük

Demokratik halk iktidarı, toprak ağalığını, aşiret reisliğini, beyliği, şeyhliği, tefeciliği ve bu Ortaçağ kalıntılarının herhangi bir belgeye veya görgü ve göreneğe dayanan her türlü örgüt ve organlarını kaldırarak, Cumhuriyet programını kağıt üzerinde kalmaktan kurtaracak, hayata geçirecektir. “Toprak işleyenin su kullananın” ilkesini temel alan bir Toprak Devrimi gerçekleştirilecektir. Toprak Devrimi’nin amacı; topraksız ve az topraklı köylüye toprak sağlamak, böylece emekçiyi özgürleştirmek, verimi yükseltmek, tarımı geliştirmek, doğayı korumak, erozyonla toprak kaybını önlemek, genel olarak Cumhuriyet’le bağdaşmayan Ortaçağ kalıntısı kurum ve ilişkileri tasfiye etmektir. Herhangi bir hüküm ve belgeyle veya örf ve adetle aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara dayanılarak reis, bey, ağa ve şeyhlere ait olarak tanınmış, kayıtlı kayıtsız bütün taşınmazlar ve hazine toprakları; yasa gereği topraksız ve az topraklı köylülere, göçebelere bedelsiz olarak dağıtılacak ve tapuya bağlanacaktır. Angarya, ortakçılık, yarıcılık gibi yollardan yapılan yarı feodal sömürü ve bağımlılıklara son verilecektir. Yoksul ve orta halli köylüler tefeci borçlarından kurtarılacak, senetler imha edilecek, ipotekler kaldırılacaktır. Banka borçları, faizler silinerek köylülerin lehine yeniden yapılandırılacaktır. Toprak Devrimi yasası, değişik tarım bölgelerinde dağıtılacak toprağın büyüklüğünü saptayacaktır. Bu büyüklük, köylünün ve ailesinin geçimini sağlayacak miktarın altında olamaz. Zengin köylülerin toprakları, dağıtım kapsamı dışında tutulacaktır. Tarım işçilerinin sosyal güvenlik, sendika ve bütün demokratik hakları gerçekleştirilecektir. Toprak devrimini ve toprak dağıtımını tarım işçileriyle yoksul köylülerin önderlik ettiği köylü kurulları yürütecektir.

SCP PROGRAM MADDE 38

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir