PROGRAM’DAN

Parasız Sağlık

Sağlık hizmetleri ve ilaç parasızdır. Milli devrimci iktidar, sağlık alanında her düzeyde eşitsizliği ortadan kaldırır, herkese ihtiyacı kadar, nitelikli sağlık hizmeti sağlar. Özel hastaneler ve poliklinikler kamulaştırılarak halkın hizmetine sunulacaktır. Sağlık hizmeti, işyeri, mahalle, köy, okul temelinde yeniden örgütlenerek halkın ayağına götürülecektir. Hastalıkları önleyici sağlık hizmetine, koruyucu hekimliğe öncelik verilir ve halkın sağlık bilgisi bu …

Parasız Sağlık Devamı »

Kadın Sorunu

Sosyalist Cumhuriyet Partisi, kadın ve çocuklara karşı her türlü ayrımcılık ve şiddet ile mücadele edecek, çocuk ihmal ve istismarını önleyecek, kadın ve çocukların temel insan haklarını ve özgürlüklerini kullanmalarını sağlamak ve eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik politikaların geliştirilip uygulanması için mücadele edecektir. Sosyalist Cumhuriyet Partisi, bugünden erkekle kadın arasındaki eşitsizliklere ve …

Kadın Sorunu Devamı »

Köylüye Toprak ve Özgürlük

Demokratik halk iktidarı, toprak ağalığını, aşiret reisliğini, beyliği, şeyhliği, tefeciliği ve bu Ortaçağ kalıntılarının herhangi bir belgeye veya görgü ve göreneğe dayanan her türlü örgüt ve organlarını kaldırarak, Cumhuriyet programını kağıt üzerinde kalmaktan kurtaracak, hayata geçirecektir. “Toprak işleyenin su kullananın” ilkesini temel alan bir Toprak Devrimi gerçekleştirilecektir. Toprak Devrimi’nin amacı; topraksız ve az topraklı köylüye …

Köylüye Toprak ve Özgürlük Devamı »

Mülteci Sorunu

AKP iktidarının geçmiş yıllarda BOP eşbaşkanlığının ve bugün de devam ettirilen ihvancı dış politikasının sonucu olarak milyonlarca mülteci ülkemize gelmiş durumdadır. Mülteciler bir yandan ekonomimize ağır yük getirmekte, kötü çalışma koşullarının yaygınlaştırılmasına neden olmakta, öte yandan ucuz işgücü olarak işçi ücretlerinin düşürülmesine yol açmakta ve ayrıca iç barışı tehdit eden potansiyel bir tehlike haline gelmektedirler. …

Mülteci Sorunu Devamı »

Yurt Savunması

Askerlik geneldir. Yurt savunması, kadınlar dahil her yurttaşın görevidir. Bedelli askerlik uygulamasına son verilecektir. Ordu’da emir komuta birliği sağlanacaktır. Sosyalist Cumhuriyet Partisi, bağımsızlığın ve demokrasinin güvencesini, yurt savunmasına halkın katılmasında ve öz kaynaklarımıza dayanmada görür. Sivil savunma kurumları geliştirilecektir. Bugün özel sektörün elinde bulunan savunma sanayii tesisleri kamulaştırılacak ve ordunun denetimine verilecektir. Askeri hastaneler, Türk …

Yurt Savunması Devamı »

NATO’ya ve Yabancı Üslere Hayır!

Milli devrimci iktidar, NATO’dan çıkacak, topraklarımız üzerinde yabancı üs ve asker bulunmasına izin vermeyecek, bütün emperyalist askeri anlaşmalardan ayrılacaktır. Sosyalist Cumhuriyet Partisi, Atatürk’ün Bölge Merkezli Dış Politika anlayışı ile çelişen, tutarlıktan yoksun, büyük devletleri birbirine karşı kullanabileceğini zanneden gerçek hayattan kopuk yaklaşımları reddeder. Türkiye emperyalist projelerde roller üstlenemez. Tam bağımsızlık temelinde Batı Asya ülkeleri başta …

NATO’ya ve Yabancı Üslere Hayır! Devamı »