Kadın Sorunu

Sosyalist Cumhuriyet Partisi, kadın ve çocuklara karşı her türlü ayrımcılık ve şiddet ile mücadele edecek, çocuk ihmal ve istismarını önleyecek, kadın ve çocukların temel insan haklarını ve özgürlüklerini kullanmalarını sağlamak ve eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik politikaların geliştirilip uygulanması için mücadele edecektir. Sosyalist Cumhuriyet Partisi, bugünden erkekle kadın arasındaki eşitsizliklere ve kadın üzerindeki baskılara, dayağa ve cinsel tacize karşı Parti saflarında ve toplumun her kesiminde hayatın her alanını kapsayan bir mücadele yürütür. Sosyalist Cumhuriyet Partisi, insanlığın yarısına ağır acılar çektiren ve diğer yarısının da maddi ve manevi gelişimini köstekleyen bu tarihsel haksızlığın, Sosyalizm dönemini de kapsayan uzun ve kararlı mücadelelerle çözüleceği bilinciyle hareket eder. Sosyalist Cumhuriyet Partisi, kadını ikinci sınıf sayan bütün anlayış ve uygulamaların, yazılı ve yazısız yasalardan, insanlığın bilincinden ve hayatından temizlenmesi için mücadele eder. Kadını bir meta olarak gören bugünkü ilişkilerin yerine, kadın ve erkek arasında gerçek sevgiye dayanan bir kadın-erkek ilişkisi kültürünün yerleşmesi için çalışır. Kentlerde ve köylük alanlarda çalışan kadının hakları gerçekleştirilecek, eşit değerde işe eşit ücret uygulanacaktır. Kadınların kültürel ve siyasal hayatta yaratıcı ve önder roller üstlenmesinin önündeki engeller temizlenecek, ev işleri ve çocuk bakımı toplumsallaştırılacaktır. Bu amaçla yeterli kreş, yuva açılacaktır. Parola, kadının ev köleliğinden kurtarılmasıdır. Kadınları, bedenlerini satmaya zorlayan ve onları büyük acıların içine iten ekonomik ve toplumsal temel ortadan kaldırılacaktır. Sosyalist Cumhuriyet Partisi, toplumumuzda kadın girişiminin gelişmesini özendirir, kadın hareketiyle ortak eylemlerde bulunmaya önem verir, kadının kurtuluşuna ilişkin programını böyle bir pratik içinde ve kadınların yaratıcılığından en büyük ölçüde yararlanarak zenginleştirir.

SCP PROGRAM MADDE 44

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir