Cumhuriyet savcılarını derhal görevlerini ifa etmeye çağırıyoruz.

Savcılar ne iş yapar?

Ünvanlarının başında cumhuriyet yazan savcılar ne iş yapar? Ne için maaş alır?
Hergün ortaya onlarca iddia saçılıyorken savcılar hangi sebeple kör ve sağırı oynuyorlar? Savcılar bu hal ve tavırları ile suç işliyorlar. Görevlerini ihmal ediyorlar. Yarın bunun hesabı kendilerinden sorulduğunda kendilerini nasıl savunacaklar. Tüm suçu siyasi iktidara yüklemek kendilerini kurtarmaya yetecek mi? Son bir yıldır onlarca iddia; isim, adres, tarih verilerek ortaya saçılıyorken bu ülkenin emniyet kuvvetleri, adli makamları ne iş yapar?

Bunca ifşa ve açıklama suç duyurusu kabul edilip re’sen soruşturma konusu yapılmayacaksa o makamlar ne için var? İşlenen suça ortak olmaktır bu. Bir olayın meydana geldiği, suçun işlendiğine dair bu denli ayrıntılı bilgi, belge, tarih, isim ortaya duruyorken bu aymazlığın sebebi ne olabilir. İstikbal kaygısını, makam mevki hevesini ülkenin çıkarlarının ve yasal görevlerinin önüne koyanların olduğu bir ülkede hukuk güvenliğinden, kişi hak ve özgürlüklerinden bahsetmek mümkün değildir. Hukukun bittiği yerde devlet biter, kaos başlar. O hukuk ki devletin temelidir, hukuksuz devletin devamı mümkün değildir.

Sedat Peker, her kim veya ne olursa olsun bugün birşeyler söylüyor. İddiaları; Ziraat Bankasından alınan 750 milyon Amerikan doları kredi, Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddiaları, her ay 10 bin dolar ödeme yapılan milletvekili, El-Nusra isimli terör çetesine gönderilen silahlar, araçlar, Suriye’den terör çeteleriyle işbirliği halinde yapılan petrol kaçakçılığı, Hürriyet gazetesi baskını, Kolombiya ve Venezuela üzerinden yapılan uyuşturucu ticareti, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayeti, kapatılan FETÖ soruşturmaları, Yeldana Kaharman’ın ‘intiharı’ , Mübariz Mansimov ile ilgili iddialar, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın ölümü, eski AKP Milletvekili Feyzi İşbaşaran’ı karakolda darp edilmesi vb onlarca iddia. Adli makamların, ülkedeki savcıların görevi bu iddiaları araştırmaktır. Bu kendilerine tanınan, kullanmakta serbest oldukları bir hak değil bilakis yasanın kendilerine verdiği görevdir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ‘Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi’ başlığı altında yer alan
Madde 160 – (1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.
(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.

Yasanın açık ve amir hükmü karşısında bu iddiaları soruşturmaya konu etmeyeceklerse o makamları bir an önce terk etmeleri gerekir. Ya bulunduğunuz makamın hakkını verin ya da derhal o makamları boşaltın. Aksi halde işlenmiş ve işlenecek tüm suçlara ortak olursunuz.

Av. Önder Kırmızıtaş
Sosyalist Cumhuriyet Partisi
Genel Saymanı

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir