Adliye’de Kuran Kursu açmak, Laik Demokratik Cumhuriyet düşmanlığıdır!

Ankara adliyesinde, burada görev yapan personele ve onların çocuklarına yönelik olarak açılması düşünülen Kuran Kursu, AKP İktidarının, laik demokratik Cumhuriyet düşmanlığında iyice pervasız hale geldiğini göstermektedir.

Laik devlet, yurttaşlarının dini inancı karşısında tarafsızdır. Laik bir ülkede yurttaşlar herhangi bir dine inanma veya inanmama konusunda özgürdür. Yurttaşlar inançlarından dolayı ayrıma tabi tutulamaz veya yurttaşlar belli bir dinin gereklerini yerine getirmeye zorlanamaz!

Bütün yurttaşlara eşit ve tarafsız olarak hukuku uygulamakla görevli bir kurumda, bazı çalışanların inançları doğrultusunda eğitim verecek bir kursun açılması, görev yapan bütün personel üzerinde manevi baskı yaratmak, inançlarına göre çalışanlar arasında ayrımcılık yapmaktan başka bir anlama gelmez.

Adliye binasında kuran kursu, devlet sisteminin belli bir dinin gereklerine uygun olarak düzenlenmesi demektir. Bu da Anayasa’nın temel hükümlerine aykırıdır. Anayasa ihlalidir ve suçtur.

Vatandaşlar arasında inançlarına yönelik ayrımcı politikalar iç barışı dinamitler ve Türkiye’yi daha büyük sorunlarla yüzyüze getirir.

Bütün ilgilileri uyarıyoruz: Yapılmak istenen Anayasamıza ve kanunlarımıza göre suçtur. Hiç kimsenin “suç işlemek” özgürlüğü yoktur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir